Idag var jag på ett läkarbesök.

Meningen med läkarbesöket var att jag skulle få ett nytt intyg till Försäkringskassan.

Jag kommer bli 30 år i sommar och då går min aktivitetsersättning ut, enligt dagens regler.

Då måste jag få ett nytt läkarutlåtande eller intyg som beskriver min arbetsförmåga och diagnoser samt svårigheter.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-03-06 13:34
En gammal nyhets från sajten:

Unga personer som bedöms ha hög risk för psykos har ofta dålig funktionsförmåga även om de inte får psykos visar en ny studie. De som fick psykos följdes under 3 år hade 87 % dålig social- och 67 % arbetsförmåga. För de som inte fick psykos var motsvarande siffror 40 % och 46 %. Det visade sig att det var den kognitiva förmågan som bestämde hur social- och arbetsförmåga skulle bli hos båda grupperna. Forskarna säger att unga med hög risk för psykos behöver behandling för att förebygga psykos, men också behandling för att förbättra social- och arbetsförmåga.

http://www.viska.se/index.php/nyheter1/4-nya-roen/4781-hoeg-risk-foer-psykos-kan-fa-funktionsfoerluster-aeven-utan-psykos

Gränsen 30 år passar inte så bra för schizofreni, eftersom sjukdomen förbättras främst i 40 års åldern och ännu mer i 50-60 års åldern.

Du har inte rätt att posta kommentarer