Jimmie Trevett, Förbundsordförande i RSMH

Personer med psykisk ohälsa är en av de grupper med sämst ekonomi samhället.

Så har det sett ut i 30 års tid, och de satsningar som nuvarande regeringen har gjort på vår grupp är visserligen bra men inte tillräckliga.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har det sämst av alla grupper inom funktionshinderrörelsen och 9 av 10 uppger att de har nedsatt arbetsförmåga (se Revansch sid 13-14).

Detta är fruktansvärt och politikerna, oavsett parti, måste se till att levnadsstandarden förbättras för vår grupp.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2018-05-03 17:39
RSMH borde driva på att psykiatrin skall kunna erbjuda IPS-modellen till arbete, så att fler kan förbättra sin ekonomi. Tror 3-4 gånger fler med schizofreni kan jobba och förbättra sin inkomst. Idag jobbar bara 8 % med psykossjukdom.

Det finns beröringspunkter mellan schizofreni och invandrare. Vid schizofreni kan man ha svårbegripligt tal och det har ju också många invandrare vad gäller svenska.
Geta
#2 Geta 2018-05-02 20:46
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/politiker-maste-erkanna-att-grupp-stalls-mot-grupp/
Geta
#1 Geta 2018-04-30 16:28
Det är nog pensionärernas/fyrtiotalisternas fel att psykiskt sjuka har det knapert. Stora proppen Orvar och köttberget. Socialministern drog sig inte för att ställa grupp mot grupp.

Du har inte rätt att posta kommentarer