Anne-Sofie Höij, RSMH

Semesterersättning 0 kronor. Sparat till semester 0 kronor. Och inget arbete att gå till.

Arbetsmarknaden är inte öppen för mig på grund av funktionsnedsättning, ålder och bristande kompetens.

Ej fullföljd grundskola och gymnasium, eftersom jag försökte ta livet av mig. Orkade inte med mer mobbing och våld.

Läs mer i RSMHBloggen.