Jimmie Trevett, ordförande i RSMH

Sveriges ekonomi går som tåget.

Men människor med psykisk ohälsa som inte kan arbeta tillåts inte hänga med.

Regeringens tre satsningar i år på personer med sjukersättning är bra men långt ifrån tillräckliga. Fortfarande lever många sjukpensionärer under den relativa fattigdomsgränsen – trots att en lite ökad inkomst skulle ge samhällsekonomiska vinster, skriver Jimmie Trevett, RSMH.

Läs mer i GP.se. Tack Geta för tipset!