Jimmie Trevett, Förbundsordförande i RSMH

Psykisk ohälsa finns i alla samhällsgrupper, oavsett inkomst.

Samtidigt är det vanligare att människor som saknar arbete och har ekonomiska besvär mår psykiskt dåligt.

Dessutom ökar risken ifall du är icke-heterosexuell, har flyttat från ett annat land, är lågutbildad och upplever otrygghet och kränkningar.

Men allra störst betydelse har alltså sysselsättning och ekonomi, konstaterar Folkhälsomyndigheten när de för första gången någonsin kartlägger den psykiska ohälsan i befolkningen, vilket det står om i senaste Revansch.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-02-27 16:59
IPS-modellen kan ge jobb hos 60 %, som ber att få jobb via den. Normalt jobbar 8 % mer än 50 % vid psykossjukdom. Haken är att bara 17 % av klinikerna kan erbjuda IPS-modellen för de som vill arbeta. Nu vill inte alla, men jag skulle gissa kanske 40 %. Ett problem med ekonomin är att alla kan inte sköta den och har dålig ekonomi av den orsaken. En här hade 16000 netto per månad, men ändå ekonomiska problem och stora skulder. När hen fick godman vände det och skulderna försvann och han hade pengar över. Så dålig ekonomi kan bero på låg inkomst, men också på oförmåga att sköta sin ekonomi. Sådana saker är viktiga att känna till. Det finns behov av utbildning där.

Viktigast för RSMH enligt mig är att kräva alla effektiva behandlingar till alla. Om alla blir friskare låt oss säga med 80 % då blir livsvillkoren bättre. Sedan mer fokus på gruppboenden och missbruk.

Du har inte rätt att posta kommentarer