Jimmie Trevett, Förbundsordförande i RSMH

Psykisk ohälsa finns i alla samhällsgrupper, oavsett inkomst.

Samtidigt är det vanligare att människor som saknar arbete och har ekonomiska besvär mår psykiskt dåligt.

Dessutom ökar risken ifall du är icke-heterosexuell, har flyttat från ett annat land, är lågutbildad och upplever otrygghet och kränkningar.

Men allra störst betydelse har alltså sysselsättning och ekonomi, konstaterar Folkhälsomyndigheten när de för första gången någonsin kartlägger den psykiska ohälsan i befolkningen, vilket det står om i senaste Revansch.

Läs mer i RSMHBloggen.