Vi skickar ut denna enkät för att försöka få en samlad bild av hur våra förbunds medlemmar upplever kontakter med Försäkringskassan.
 
Det handlar både om bedömning av ansökningar och bemötande.
 
Vi skulle vara väldigt tacksamma om du hade möjlighet att svara på enkäten.
 
Den innehåller nio frågor och går fort att besvara.
 
Vi vill ha dina svar senast den 1 oktober, 2019.
 
Enkäten finns här.