Den som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom aldrig kunnat arbeta och lever på sjukersättning, får maximalt en ersättning på 9804 kr i månaden. Vem klarar sig på det?

Funktionsrättsperspektivet saknas genomgående i regeringens politik.

Risken för fattigdom för den som lever med funktionsnedsättning ökar snabbast i Sverige jämfört med alla andra länder i Europa.

Regeringen Löfven har mycket att stå till svars för när man nu ändrar i lagen och utelämnar personer med sjuk- och aktivitetsersättning från höjningen av bostadstillägget.

Det handlar om personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan arbeta.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Kommentarer   
zoegas
#3 zoegas 2019-11-22 12:40
Jävla svin.. Ge mig pengar.
Admin1
#2 Admin1 2019-11-21 16:39
De är sura på att bostadstillägget inte höjts för de med sjukersättning utan enbart för ålderspensionärer. Det skall dock efter betald hyra finnas minst drygt 5000 kr kvar sk förbehållsbelopp.För psykiskt funktionshindrade finns kommunalt bostadstillägg. Sedan kan man ansöka om handikappersättning dock max 3000 kr/mån. Det är några här som får handikappersättning.
Geta
#1 Geta 2019-11-20 15:51
Det stämmer att många med funktionsnedsättningar har extra dyra boendekostnader.

Du har inte rätt att posta kommentarer