Den som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom aldrig kunnat arbeta och lever på sjukersättning, får maximalt en ersättning på 9804 kr i månaden. Vem klarar sig på det?

Funktionsrättsperspektivet saknas genomgående i regeringens politik.

Risken för fattigdom för den som lever med funktionsnedsättning ökar snabbast i Sverige jämfört med alla andra länder i Europa.

Regeringen Löfven har mycket att stå till svars för när man nu ändrar i lagen och utelämnar personer med sjuk- och aktivitetsersättning från höjningen av bostadstillägget.

Det handlar om personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan arbeta.

Läs mer hos myNEWSdesk.