Det har blivit vanligare med ekonomiskt bistånd bland personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, jämfört med för tio år sedan.

Långvarigt ekonomiskt bistånd är något vanligare i denna grupp än i den övriga befolkningen, visar en lägesrapport som Socialstyrelsen publicerar i dag.

– Den ekonomiska utsattheten bland personer med funktionsnedsättning ökar, vilket är bekymmersamt. Det finns förmodligen flera anledningar till utvecklingen, till exempel låga inkomster och höga kostnader för boende, säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen och ansvarig för lägesrapporten.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2020-03-25 15:27
Det finns bidrag som nog alla inte söker, som kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade. Sedan kan man få handikappersättning på 1000-3000 kr per månad för extrautgifter. Naturligtvis har man aktivitets- eller sjukersättning så får man bostadstillägg. Problemet på senare tid är att funktionshindrade har ansetts kunna jobba fast det är mycket tveksamt. För 15 år sedan hade 10 % av de med sjukersättning ingen sjukdom utan kunde fås om man inte fick något jobb t.ex glesbygd.

Du har inte rätt att posta kommentarer