Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH

Tillit, respekt och ödmjukt bemötande.

Ljudisolerade väggar och mobila specialteam.

Det finns många sätt att rädda psykiskt sjuka människor från gatan.

Och en stor del av ansvaret vilar på hyresvärdarnas axlar.

Läs mer hos Hem & Hyra.

För sjuka för ett hem – tusentals är hemlösa på grund av psykisk ohälsa också i Hem & Hyra.

Stig spelar musik och sjunger – efter 34 år som hyresgäst är han inte längre välkommen i Hem & Hyra.

Sjukpensionären Benita ställdes på gatan – trots att hon borde fått stöd i Hem & Hyra.

Enkelt stöd vid psykisk ohälsa kan rädda hem – många blir utan i Hem & Hyra.