En ny rapport bekräftar RSMH:s bild av brister i handläggningen av ersättningen till unga med nedsatt arbetsförmåga.

– Nu förväntar vi oss förändringar av Försäkringskassan, säger Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH.

Under 2017 och 2018 ökade andelen avslag för aktivitetsersättning från 13 till 30 procent, utan att några förändringar gjordes i lagarna eller rättspraxis.

Läs mer hos RSMH.