Jimmie Trevett

I mars uppdrog regeringen att åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen.

Syftet med utredningen är att ersättningen ska ge ”hög trygghet, god förutsebarhet och stabilitet”.

I utredningens referensgrupp medverkar Jimmie Trevett för RSMH:s räkning.

Läs mer hos RSMH.

Du har inte rätt att posta kommentarer