Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH

Uppdrag Gransknings nya genomlysning av Försäkringskassan bekräftar RSMH:s och flera myndigheters bild av enorma brister i handläggningen av sjukersättningen.

– Nu vill vi se ett slut på Försäkringskassans fantasier om en arbetsmarknad som inte existerar och en återgång till respekt för läkares yrkeskunskap, säger Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

Läs mer hos RSMH.

Upprätta en statlig kommission som granskar Försäkringskassan och ger personer som fått felaktiga avslag upprättelse.

Det kräver nu Riksförbundet för Social och Mental hälsa efter tv-programmet Uppdrag Gransknings avslöjanden om stora brister i handläggningen av sjukersättningen.

Läs mer hos RSMH.