Uppdrag gransknings genomlysning av Försäkringskassan bekräftar bilden av stora brister i handläggningen av sjukersättning.

Sverige borde nu följa flera andra länders exempel och göra försök med basinkomst istället för att bara reformera en trasig institution.

Läs mer hos ETC.