Hör förbundsordförande Barbro Ronsten diskutera basinkomst med Jonas Bredford och Jimmie Trevett från RSMH Lund

Hur skulle basinkomst kunna underlätta livet för personer med psykisk ohälsa?

Läs mer hos RSMH

Personer som på olika sätt är engagerade i sociala frågor får svara på vad de tycker om basinkomst och vad basinkomst kan betyda för personer med psykisk ohälsa.

Läs mer hos RSMH.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2021-07-14 19:15
Unga som inte hunnit få aktivitetsersättning eller sjukersättning hamnar i ett läge där de är utan inkomst, vilket är stressande. Men det är en liten grupp. Det som saknas är väl utredningsersättning fram till en klar diagnos, som tyder på avsaknad av arbetsförmåga.
Geta
#1 Geta 2021-07-14 13:54
Varför ska personer som kan försörja sig själva ha basinkomst?

Du har inte rätt att posta kommentarer