Professor emerita Eva Blomberg: Inrätta en myndighet med ett övergripande ansvar för förmyndare.

Dagens system med gode män och förvaltare gör de mest utsatta till lätta offer för kriminella.

Läs mer i Dagens Nyheter Debatt.