Krav som RSMH kämpat för ser nu ut att kunna bli verklighet enligt ny utredning om sjuk- och aktivitetsersättning.

Det handlar om att kunna engagera sig mer ideellt, studera och att det blir lite enklare att kunna få sjuk- och aktivitetsersättning.

– Det är glädjande att utredningen lyssnar på våra krav om att personer med aktivitets- och sjukersättning ska kunna engagera sig ideellt tio timmar per vecka säger  RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten.

Läs mer hos RSMH.