Schizofrenifonden utannonserar till våra medlemmar och/eller lokalföreningar att söka upp till 15 stipendium á 3000 SEK.

Läs mer hos Schizofreniförbundet.

Du har inte rätt att posta kommentarer