Den som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom aldrig kunnat arbeta och lever på sjukersättning, får maximalt en ersättning på 9804 kr i månaden. Vem klarar sig på det?

Funktionsrättsperspektivet saknas genomgående i regeringens politik.

Risken för fattigdom för den som lever med funktionsnedsättning ökar snabbast i Sverige jämfört med alla andra länder i Europa.

Regeringen Löfven har mycket att stå till svars för när man nu ändrar i lagen och utelämnar personer med sjuk- och aktivitetsersättning från höjningen av bostadstillägget.

Det handlar om personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan arbeta.

Läs mer hos myNEWSdesk.

I Ronneby kommun råder det också stort behov av fler gode män, precis som i Karlskrona.

Och Karlshamns kommun har låtit en av sina gode män göra kampanj i kommunens sociala medier, för att få fler att anmäla sitt intresse.

Läs mer hos SVT Blekinge. Tack Geta för tipset!

 
Vi skickar ut denna enkät för att försöka få en samlad bild av hur våra förbunds medlemmar upplever kontakter med Försäkringskassan.
 
Det handlar både om bedömning av ansökningar och bemötande.
 
Vi skulle vara väldigt tacksamma om du hade möjlighet att svara på enkäten.
 
Den innehåller nio frågor och går fort att besvara.
 
Vi vill ha dina svar senast den 1 oktober, 2019.
 
Enkäten finns här.

Jimmie Trevett, Förbundsordförande i RSMH

Psykisk ohälsa finns i alla samhällsgrupper, oavsett inkomst.

Samtidigt är det vanligare att människor som saknar arbete och har ekonomiska besvär mår psykiskt dåligt.

Dessutom ökar risken ifall du är icke-heterosexuell, har flyttat från ett annat land, är lågutbildad och upplever otrygghet och kränkningar.

Men allra störst betydelse har alltså sysselsättning och ekonomi, konstaterar Folkhälsomyndigheten när de för första gången någonsin kartlägger den psykiska ohälsan i befolkningen, vilket det står om i senaste Revansch.

Läs mer i RSMHBloggen.

Samtidigt som pensionsåldern nu är på väg att höjas, blir det allt svårare att få sjukersättning, eller förtidspension, som det hette tidigare.

Förra året beviljades drygt 5 500 personer sjukersättning för första gången, att jämföra med 41 000 år 2007, innan reglerna ändrades.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack vnv för tipset!

På lördag och under nästa vecka kommer SVT att granska aktivitetsersättningen och Försäkringskassans tuffare bedömningar med reportage i svt.se, Rapport och lokala nyheter.

Det handlar om Försäkringskassans tuffare bedömningar av arbetsförmågan, att allt fler unga hänvisas till arbetsförmedlingen - och att en del nu till och med tvingas söka socialbidrag.

SVT behöver personer som berättar om sina erfarenheter - anonymt eller med namn och bild.

Läs mer hos Schizofreniförbundet.