Khai Chau, RSMH:are

Det går nog inte att blunda för att ekonomin har en stor betydelse, i vardagen och därmed för återhämtningen, speciellt för personer med psykisk ohälsa.

Denna grupp drabbas ofta svårare ekonomiskt, på grund av flera olika skäl: tidigt insjuknande i livet, oförmåga att hantera egna pengar, avsaknad av inkomster med mera.

Personligen blev jag hänvisad till socialbidrag, som det hette förr, fast jag hade läkarintyg.

Läs mer i RSMHBloggen.

Att ha lite pengar får de flesta att må dåligt.

Men varför är det så?

Vad har pengar att göra med psykisk ohälsa?

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!

Jimmie Trevett, ordförande i RSMH

Sveriges ekonomi går som tåget.

Men människor med psykisk ohälsa som inte kan arbeta tillåts inte hänga med.

Regeringens tre satsningar i år på personer med sjukersättning är bra men långt ifrån tillräckliga. Fortfarande lever många sjukpensionärer under den relativa fattigdomsgränsen – trots att en lite ökad inkomst skulle ge samhällsekonomiska vinster, skriver Jimmie Trevett, RSMH.

Läs mer i GP.se. Tack Geta för tipset!

Khai Chau, RSMH

Det är ett trist faktum att bristen av pengar, är ett stort hinder i återhämtningen.

Vår målgrupp brukar ligga efter i penningligan på grund av flera olika skäl.

För det första, om man som jag insjuknade i ganska tidig ålder, utan att ha hunnit gå ut på arbetsmarknaden, så får man inte heller någon sjukpenning, även om det finns läkarintyg.

I normala fall, ska ett sjukintyg också berättiga till sjukpenning.

Istället har jag blivit hänvisad till socialbidrag, som det hette då 1990.

Läs mer hos RSMHBloggen

Anne-Sofie Höij, RSMH

Semesterersättning 0 kronor. Sparat till semester 0 kronor. Och inget arbete att gå till.

Arbetsmarknaden är inte öppen för mig på grund av funktionsnedsättning, ålder och bristande kompetens.

Ej fullföljd grundskola och gymnasium, eftersom jag försökte ta livet av mig. Orkade inte med mer mobbing och våld.

Läs mer i RSMHBloggen.

Riksrevision

Personer med psykiska besvär riskerar att nekas sjukersättning på felaktiga grunder.

Det hävdar Riksrevisionen i en ny rapport som beskriver hur läkare på vårdcentraler har stora svårigheter att skriva läkarintyg som lever upp till Försäkringskassans krav.

Läs mer hos Aftonbladet.