JO kritiserar Inspektionen för vård och omsorg för brister i tillsynen inom den psykiatriska tvångsvården.

Bland annat saknar myndigheten samlad kunskap om i vilken omfattning vårdgivarna använder tvångsåtgärder, konstaterar JO i ett beslut.

Läs mer i Läkartidningen.

Programledare Stacey Dooley

Varje år söker tusentals ungdomar psykiatrisk hjälp.

De senaste siffrorna uppskattar att var tredje person i Storbritannien lider av någon form av psykisk ohälsa, och de flesta upplever

sina första problem i ung ålder.

För att förstå problemen besöker Stacey Dooley Springfield, som är en av Englands äldsta psykiatriska vårdenheter.

På plats får hon en inblick i hur utbredda problemen är bland unga i dagens samhälle, och hur svåra de kan vara att behandla för en personal med begränsade resurser.

Programmet kan ses på SVT Play.

Ett 30-tal personer med svårare intellektuell funktionsnedsättning avtjänade förra året straff inom den rättspsykiatriska vården efter ha dömts för brott, visar siffror som P1-programmet Kaliber tagit del av.

Att personer med den här funktionsnedsättningen placeras i rättspsykiatrisk vård får kritik från flera håll.

"Det är ju någonstans inte rätt åtgärd", säger rättspsykiatrikern Hanna Edberg. 

Läs mer hos Sveriges Radio.

Jonas Andersson

Idag kommer jag skriva om psykiatriambulanser som har börjat bli en allt vanligare företeelse i vårt samhälle.

Där jag bor finns det inte men jag ska försöka förklara i denna text hur förekomsten av dem skulle kunna hjälpa mig.

Jag kan se att polisen har väldigt liten kunskap på det psykiatriska området måste jag säga er.

Jag har även hört av poliser att de inte vill åka på de här ärendena för att de är svåra och för att de har för lite utbildning inom området psykiatri.

Läs mer i RSMHBloggen.

Svenska SiS-hem, alltså tvångsvård för unga, har svårigheter att möta behovet hos den växande grupp unga med diagnoser som autism och ADHD, det visar Sveriges Radios granskning. 

Anna, som egentligen heter någonting annat, har varit på SiS-hem fyra gånger och har utöver sitt missbruk en ADHD-diagnos men upplever inte att hon fått den hjälp hon behövt.

"Vi har ju inget psykiatri-uppdrag eller inte heller den kompetensen som en del utav de ungdomar som är placerade hos oss faktiskt behöver", säger Malin Östling som är verksamhetsdirektör inom SIS.

Läs mer hos P4 Värmland.

Med start 1 mars kommer nya blanketter att gälla för utfärdande av vårdintyg.

I och med detta blir alltså den äldre blanketten ogiltig för utfärdande från samma datum (men intyg ifyllda tidigare än 1 mars fortsatt giltiga).

Nytt är också att de olika intygen har delats upp på ett nytt sätt.

Läs mer hos Psykiatriska Föreningen.

Se nya blanketten för tvångsvård.