Det finns flera orsaker till de växande köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP i Västernorrland.

En är att man tvingas prioritera inneliggande patienter som kräver dygnetruntvård.

Det handlar om svåra ätstörningar och självskadebeteenden bland annat.

– De är inte många men det har ökat, säger Kristina Mårtensson områdesdirektör för psykiatri och habilitering.

Läs mer hos SVT Västernorrland.

Att ta hand om psykiskt sjuka tillhör inte kärnverksamheten, enligt rikspolischefen.

Men hur lätt är det att lägga över ansvaret på vården?

Vi har talat med poliserna som brottas med frågan dagligdags.

Läs mer i Polistidningen.

NSPH har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att samla in patienters, anhörigas och närståendes erfarenheter av psykiatrins tvångsvård och tvångsåtgärder.

Första steget är att samla in information via enkäter och därefter ska vi göra både djupintervjuer och bjuda in till fokusgrupper.

Läs mer hos Schizofreniförbundet.

Läs broschyr.

En man anföll två ur personalen på rättspsyk med kniv på onsdagsmorgonen.

Personen greps på plats och är nu misstänkt för grov misshandel.

Läs mer hos SVT.

Vid minst fem tillfällen fick en patient inom rättspsykiatrin medicin injicerad mot sin vilja.

Nu tilldöms han skadestånd, rapporterar Smålandsposten.

Läs mer i Dagens Medicin.

JK överklagar skadestånd för tvångsmedicinering enligt Läkartidningen.

Inom vården går trenden mot att patienten ska bestämma allt mer själv, men varje år tvångsvårdas tusentals människor.

För en del pågår detta i månader och år. Är det rätt att tvinga på människor vård?

Medverkande i detta samtal är Fredrik Svenaeus, professor i filosofi, Stefan Sjöström, professor i socialt arbete och  Antoinette Lundahl, specialistläkare i psykiatri och doktorand i medicinsk etik. Programledare: Cecilia Strömberg, producent: Marie Liljedahl

Lyssna på programmet hos Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!