Barn och psykiskt sjuka har ­sedan de första civiliserade rättssystemen började ta form haft en straffrättslig särställning.

I Sverige har det i flera decennier förts diskussioner kring kopplingen mellan psykisk sjukdom, våld och brott, och i brottsbalken 1965 infördes ett närmast unikt system som håller alla människor ansvariga för sina handlingar.

I april 2012 presenterades den s k psykiatrilagsutredningens ­betänkande som innehöll förslag till omfattande lagändringar.

Den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen föreslås samlas i en enda lag, och vid rättspsykiatriska undersökningar föreslås en övergång från dagens bedömning av förekomst av allvarlig psykisk störning till värdering av tillräknelighet.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer