Missbruk, olaga hot och misshandel stor orsak

Socialstyrelsens statistik 2013

Tvångsvård: 10709 personer (lika för män som kvinnor)
Frivillig vård: 47500 personer
Psykiaterbesök: 279000 personer
Bältningar: 3567 personer
Tvångsmedicinering: 3378 personer

Från Socialstyrelsens statistik 2013.

Statistik för tvångsvård 2008

-  25 % av sängarna upptas av tvångsvård
-  25 % av sängarna rättspsykiatri
-  Hälften av tvångsvården har en vårdtid över 3 månader.
-  Rättspsykiatri medelvårdtiden 5 år. 11 % mer än 7 år.
-  Permissioner per dag ungefär 40 % både på rättspsyk och tvångsvård. Många får vara ute trots tvång.
-  75 % har har missbruk gäller både tvångsvård och rättspsyk
-  Schizofreni och psykoser dominerar
-  Misshandel och olaga hot dominerar på rättspsyk. Andra grövre brott mindre vanliga.

Från Socialstyrelsens staitistik 2008.

Slutsats: I och med tvångsvård och rättspsyk har så långa vårdtider, så blockerar de hälften av sängplatserna inom psykiatrin. Annan statistik hävdar att 50 % av tvångsvården orsakas av medicinavbrott, vilket kan vara 12,5 % av sängarna.


Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-08-01 13:47
Det verkar som tvångsvård handlar om torrläggning av missbruk. Studien från 2008 speglar nog situationen före tvångsvård i öppenvård (ÖPT). ÖPT innebär att man slipper permissioner, som var 40 % och kan ge ÖPT dvs tvångsvård i hemmet. Psykiatrin har nog fått indirekt fler vårdplatser, eftersom man kan ge ÖPT istället för permissioner. Satsning på bättre missbruksvård är nog bra för att minska tvångvården.

Du har inte rätt att posta kommentarer