En överläkare kritiseras för att ha utfärdat ett vårdintyg för en psykiatripatient enbart utifrån telefonuppgifter.

En annan läkare, som fattade beslut om tvångsvård på grundval av vårdintyget, får kritik för att inte ha gjort en självständig bedömning.

Enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård ska vårdintyg grundas på en särskild läkarundersökning och får bara utfärdas i omedelbar anslutning till denna undersökning.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2015-08-14 20:23
Det låter som du kunnat vinna en överklagan av den tvångsvården, Geta.
Geta
#2 Geta 2015-08-14 17:55
När jag blev tvångsvårdad 1998 fick jag inte träffa någon psykiater. I alla fall inte i vaket tillstånd. Blev sprutad och sov nära ett dygn.
Admin1
#1 Admin1 2015-08-14 17:49
Bra att veta att man måste träffa en psykiater för att man skall få tvångsvård. Om man inte träffat en psykiater skall man naturligtvis överklaga tvångsvården och påpeka att man inte träffat någon läkare.
Konstigt fall detta: "En rad uppgifter i journalen talar dock emot att förutsättningarna för tvångsvård var uppfyllda; patienten var vid intagningsbedömningen uppmärksam och klar samt orienterad till rum, tid och situation. Det fanns inga tecken på psykos eller självmordstankar."

Du har inte rätt att posta kommentarer