En överläkare kritiseras för att ha utfärdat ett vårdintyg för en psykiatripatient enbart utifrån telefonuppgifter.

En annan läkare, som fattade beslut om tvångsvård på grundval av vårdintyget, får kritik för att inte ha gjort en självständig bedömning.

Enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård ska vårdintyg grundas på en särskild läkarundersökning och får bara utfärdas i omedelbar anslutning till denna undersökning.

Läs mer i Läkartidningen.