Kerstin Evelius

Kerstin Evelius, Utredare och samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa.

Striktare användning av tvångsåtgärder mot barn och mer fokus på uppföljning.

Det vill den nationella psykiatrisamordnaren Kerstin Evelius se.

Och hon blev särskilt imponerad av en BUP-akuts insatser som minskat tvångsåtgärderna till en tiondel.

Läs mer i Läkartidningen.