Jonathan Hedelund

Jonatan Hedlund, rättspsykiater, som skrivit en avhandling om dödligt våld

Vilka personer utövar dödligt våld?

– Det är en mycket hetero­gen grupp. I ena änden av spektret finns de svårt psykiskt sjuka individerna som agerat under inflytande av psykotiska symtom – inte sällan förvärrade sådana till följd av avbruten läkemedelsbehandling. I andra änden har vi de så kallade kriminella morden.

Vi har funnit att bristande följsamhet till behandling med antipsykotiska, stämningsstabiliserande eller antidepressiva läkemedel tycks medföra en ökad risk att begå dödligt våld.

Ett annat fynd är att användning av bensodiazepiner och så kallade Z-preparat tycks medföra en ökad risk för inblandning i dödligt våld – endera som gärningsperson eller offer. Det är intressant eftersom den typen av läkemedel har associerats med aggressivt beteende och länge uppfattats som problematiska inom rättspsykiatrin.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-07-04 19:58
En väldigt bra och intressant avhandling. Just dödligt våld är ju det som förknippas med schizofreni, så därför viktigt att veta mer och särskilt om svenska förhållanden.

Han skriver:
Surprisingly, a third of the extra-familial offenders fulfilled diagnostic criteria for an autism-spectrum disorder.

Autism verkar göra att man har större risk att döda personer utanför familjen. Kan tänka mig att autism med begåvningsnedsättning kan vara jobbig för individen och det kan drabba utomstående också. Men lite konstigt är det att inte familjen drabbas främst.

Du har inte rätt att posta kommentarer