Hans Olsson

Hans Olsson, med dr, överläkare, Jönköping

Vissa tillstånd inom psykiatrin är livsfarliga och kan jämställas med livshotande somatiska sjukdomar som cancer med metastaser eller hjärtinfarkt.

Trots det tycks många tro att psykiatrin behandlar människor som »mår dåligt« eller att det bara är »nerverna som spökar«. »Mår dåligt« gör vi alla av och till.

Psykiatrin behandlar svåra sjukdomar med mortalitet i paritet med de svåraste somatiska sjukdomarna.

Vi får inte glömma det.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2018-07-25 14:14
En självskada är väl ett slags lindrigt självmordsförsök och har koppling till självmord. Sedan finns också viss koppling mellan självskada och att utöva våld mot andra.
Geta
#2 Geta 2018-07-25 13:42
Tjejen med rakbladen blev bara 30 år.
Admin1
#1 Admin1 2018-07-25 12:53
Dödligheten i självmord är 10 % vid schizofreni. Bipolära har 20 %. Rekordet har väl borderline med missbruk där 60 % begår självmord.

Du har inte rätt att posta kommentarer