Kerstin Evelius, Samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa. Foto:Martina Huber

15-åriga Fanny blev fastspänd i bältessäng 20 gånger på två månader när hon vårdades för psykisk ohälsa i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.

I dag är hon vuxen men fortfarande rädd för väktare och nyckelskrammel.

Det som skulle vara vård gav en ny skada, posttraumatiskt stressyndrom.

Läs mer i Dagens Samhälle. Tack Geta för tipset!

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-10-18 19:02
Bältning får väl endast förekomma vid tvångsvård. Bältningen är ganska noga lagreglerad. Idag är det mest unga kvinnor med självskador som bältas. Kvinnor med psykiska sjukdomar har ofta bättre funktionsförmåga än män. Nackdelen med detta är att de är bättre på dåliga saker också, som självskador och att vara stökiga. Det är kvinnor som skapar mest problem på rättspsyk t.ex. Vad gäller PTSD så kan man få det vid skrämmande psykoser, men skrämmande självskador vet jag ej hur det är. Men är det livshotande troligen. Det finns behandlingar mot PTSD. Vad gäller självskadande kvinnor så kanske föräldrar och anhöriga måste deltaga i vården eller någon anhörig som kan stoppa sådant beteende. Det kan i släkten finnas 1-2 personer som kan stoppa ett dåligt beteende, därför att de har sådan stark respekt för den personen.

Du har inte rätt att posta kommentarer