Jimmie Trevett Förbundsordförande i RSMH

Under flera år har psykiatriska avdelningar runt om i landet testat självvald inläggning.

Nu är det bevisat att medverkan i vården gör psykiatrin bättre och minskar tvånget.

Självvald inläggning innebär att personer som har långvarig kontakt med psykiatrin erbjuds att skriva ett kontrakt med vårdgivaren om att de får lägga in sig i heldygnsvården när de känner att de behöver det.

Du måste alltså inte träffa en läkare som ska avgöra ifall du mår tillräckligt dåligt, utan det får du själv bedöma.

Det har lett till att folk lägger in sig i ett tidigare skede och därför också skrivs ut snabbare.

Förutom att vårdtiderna har kortats minskar också tvånget.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-11-05 18:32
Tvångsvårdsplatserna som utgör 25 % upptas huvudsakligen av missbrukare. Missbrukare har svårt att få frivillig vård för symptomen de klagar på beror på missbruket och då anses vård onödigt. Att vilja avskaffa tvångsvård är negativt för missbrukare, eftersom de risker då att bli utan vård. Jag tror inte missbrukare kommer få självvald inläggning om de nu inte slutar med missbruket.

Självvald inläggning kan vara bra, men bör jämföras med kursen sjukdomshantering som ger kunskap om hur man minimerar inläggning. Det är nog en liten grupp som får sjukdoms hantering kanske några procent. Inläggningar är också dyra 4000 kr per dygn.

Du har inte rätt att posta kommentarer