Jimmie Trevett, Förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

Jag vill önska alla i RSMH en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Jag vill också säga ett varmt tack till alla medlemmar som är med och bidrar till att stärka RSMH i arbetet för att förbättra levnadsvillkoren för personer med psykisk ohälsa.

Viktiga och högaktuella frågor att arbeta med under 2019 är förbättrade ekonomiska villkor för människor med psykisk ohälsa, minskat användande av tvång inom psykiatrin samt större delaktighet och inflytande i vården och omsorgen.

Läs mer i RSMHBloggen.

Du har inte rätt att posta kommentarer