En metaanalys eller utvärdering av studier på tvångsvård i öppenvård ( ÖPT) visade att inläggningstiden minskade inte och inte heller återinläggningarna.

Men den kan ha viss nytta genom att tvinga till behandling i hemmet och att öka vårdinsatserna.

Läs mer hos The Mental Elf.

Läs originalartikeln i Lancet Psychiatry.