Anna har svåra neuropsykiatriska diagnoser och har varit intagen på olika SiS-institutioner, bland annat i Västsverige.

Hon är den av alla ungdomar i Sverige som har flest så kallade avskiljningar.

Totalt handlar det om över 120 avskiljningar under hennes vårdtider på SiS.

Läs mer hos P4 Väst.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-06-01 19:52
Kvinnor brukar vara stökigare än män för det är så på rättspsyk. Kan ha med att göra att kvinnor har bättre funktionsförmåga än män i samma situation. Också på SIS-hemmen får kvinnor mer avskiljningar än män nämner man i artikeln.

Du har inte rätt att posta kommentarer