Anna har svåra neuropsykiatriska diagnoser och har varit intagen på olika SiS-institutioner, bland annat i Västsverige.

Hon är den av alla ungdomar i Sverige som har flest så kallade avskiljningar.

Totalt handlar det om över 120 avskiljningar under hennes vårdtider på SiS.

Läs mer hos P4 Väst.