Det finns stora skillnader internationellt i den psykiatriska tvångsvårdens omfattning.

Skillnaderna tycks vara oberoende av indikationerna för tvångsvård, vårdbehov eller farlighet och vem som beslutar: domare eller psykiatrer.

Det finns även stora skillnader i omfatt­ningen av tvångsvård i Sverige, trots samma lagstiftning.

Det är inte lagändringar som ska minska behovet av tvångsvård utan vårdens praktik.

Det finns skäl att forska om våra tvångsvårdslagar.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-10-04 19:00
Viktigast är att byta namn på tvångsvården och kalla den skyddsvård. Låter mycket mer aptitligt. Det har funnits en utbildning för klinikerna för att minska tvångsvården. Jag pratade med en överläkare som använt den och det fungerade. Gissar att depåinjektioner till nyinsjuknade kan minska på tvångsvård kraftigt.

Du har inte rätt att posta kommentarer