I flera fall låg patienter vid en psykiatrisk akutvårdsavdelning faststpända i bälte längre tid än fyra timmar utan att nytt beslut om bältning togs.

Läs mer hos Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer