Den psykiska ohälsan är i snitt högre hos unga kvinnor än hos unga pojkar och män. 

Samtidigt får många unga kvinnor ett mycket sämre bemötande inom psykiatrin än andra grupper, de utsätts för mer tvång i form av bältning och drabbas i högre grad av vårdskador.

Psykiatrin måste börja lyssna på unga kvinnor och ge dem stöd på deras villkor, skriver Lina Markusson, ledamot i RSMH:s förbundsstyrelse, och Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH, idag på internationella kvinnodagen i en debattartikel på GP:se.

Läs mer hos RSMH.

Kommentarer   
salig
#3 salig 2020-03-10 15:33
Citerar Admin1:
Jag tror att kvinnor får mer tvångsåtgärder pga bättre funktionsförmåga än män. Den bättre funktionsfömågan gör att de blir stökigare. Också på rättspsyk är kvinnor stökigare än män. Men om läkemedel kommer som förbättrar kognition så kommer antagligen männen att bli som kvinnorna och det blir mer bältningar och tvång för dem. Det blir mycket stökigare inom psykiatrin då.

vad är en "funktionsförmåga" :-? och vilken "medicin" vill du ha för "kognitionen" d finns en term inom neuroleptika å d e att man bli "en zombie" vill du aktualisera d :sad:
salig
#2 salig 2020-03-10 15:29
Internationella kvinnodagen är ett skämt, konstruerat för att splittra dom olika könen i förvirrelse för att hata varandra medans "mannen bakom skynket" sluter sitt grepp om världen ännu mer, vad i sverige idag är ojämnlikt mellan män å kvinnor vi ha vari samma infö lagen i snart 100 år, det är däremot fortfarande "ojämnställt" då kvinnor har fler privilegier än män när en kvinna ska bli visiterad kan hon KRÄVA EN KVINNA och d fanns(finns?) kurser för bara kvinnliga deltagare och fonder som bara accepterar kvinnor, frimurarna har nåt liknande bara för pojkar också och d e diskriminerande! :sad:
Admin1
#1 Admin1 2020-03-09 18:41
Jag tror att kvinnor får mer tvångsåtgärder pga bättre funktionsförmåga än män. Den bättre funktionsfömågan gör att de blir stökigare. Också på rättspsyk är kvinnor stökigare än män. Men om läkemedel kommer som förbättrar kognition så kommer antagligen männen att bli som kvinnorna och det blir mer bältningar och tvång för dem. Det blir mycket stökigare inom psykiatrin då.

Du har inte rätt att posta kommentarer