I veckan beslutade regionfullmäktige att hus M58 på Sigfridsområdet ska rivas och ersättas av en helt ny byggnad, som ska ge flera förbättringar för Rättspsykiatriska regionkliniken, som utökat antal vårdplatser, ändamålsenlig vårdmiljö samt en välkomnande entré.

Det är en satsning på nästan 200 miljoner kronor.

Läs mer i Vxo News.

Du har inte rätt att posta kommentarer