Med start 1 mars kommer nya blanketter att gälla för utfärdande av vårdintyg.

I och med detta blir alltså den äldre blanketten ogiltig för utfärdande från samma datum (men intyg ifyllda tidigare än 1 mars fortsatt giltiga).

Nytt är också att de olika intygen har delats upp på ett nytt sätt.

Läs mer hos Psykiatriska Föreningen.

Se nya blanketten för tvångsvård.

Du har inte rätt att posta kommentarer