Jonas Andersson

Idag kommer jag skriva om psykiatriambulanser som har börjat bli en allt vanligare företeelse i vårt samhälle.

Där jag bor finns det inte men jag ska försöka förklara i denna text hur förekomsten av dem skulle kunna hjälpa mig.

Jag kan se att polisen har väldigt liten kunskap på det psykiatriska området måste jag säga er.

Jag har även hört av poliser att de inte vill åka på de här ärendena för att de är svåra och för att de har för lite utbildning inom området psykiatri.

Läs mer i RSMHBloggen.

Du har inte rätt att posta kommentarer