Inspektionen för vård och omsorg får i uppdrag att förstärka tillsynen av den psykiatriska tvångsvården och rättspsykiatrin.

Bakgrunden är att regeringen fått signaler om att det finns brister vad gäller barnrättsperspektiv och rättssäkerhet för de som tvångsvårdas.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2021-06-14 15:06
75 % av de som får tvångsvård och rättspsyk har missbruk. Så missbruksvård borde integreras i vården. De flesta inser inte dock att det mest handlar om missbruk. Missbruk ökar ju farligheten markant.

Du har inte rätt att posta kommentarer