Den här webbutbildningen på 40 min handlar om Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och tar upp de delar lagen som gäller när barn och unga tvångsvårdas inom psykiatrin.

Syftet med utbildningen är att stödja en kunskapshöjning, öka rättssäkerheten och stärka barnrättsperspektivet inom den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården.

Utbildningen vänder sig främst till personal som arbetar i BUP:s heldygnsvård, men kan även användas av personal inom vuxenpsykiatrin som kan komma att vårda barn och ungdomar under 18 år.

Nivån på webbutbildningen är grundläggande och passar alla yrkesgrupper som arbetar inom psykiatrisk tvångsvård för barn och unga.

I utbildningen finns en länk till broschyren ”Dina rättigheter i tvångsvården” som innehåller information om LPT särskilt riktad till barn och ungdomar. Den kan även beställas kostnadsfritt på Socialstyrelsens webbplats.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Du har inte rätt att posta kommentarer