En kartläggning från SBU har visat att evidensläget för rättspsykiatrisk vård är svagt, med kunskapsluckor inom samtliga områden som undersöktes.

Men kliniksamarbetet för ökad evidens och enhetlig vård har inte tagit fart – trots stora ambitioner för ett par år sedan.

Sjukligheten är svårare inom rättspsykiatrin – ofta med tungt missbruk kombinerat med psykossjukdom – och då vet vi egentligen inte om läkemedelsbehandling som utvecklats inom andra delar av psykiatrin fungerar, säger Peter Andiné.

Läs mer i Läkartidningen.

Efter flera år av platsbrist bygger rättspsykiatrin nu ut på flera håll.

Evidens, forskning och flexibla arbetsformer är viktiga delar när Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö rustar för framtiden.

Vägen till god läkarbemanning har gått via omsorgsfull rekrytering.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer