I dag är det svårt att upprätthålla rättssäkerheten ifråga om tvångsvård.

Det är dags att sluta särbehandla psykiskt sjuka – och börja fundera på hur en tvångsvårdslag för alla patienter skulle se ut, skriver juristen Moa Kindström Dahlin.

Läs mer hos Svenska Dagbladet.

Att tvångsvårdas kan vara en lättnad skriver Ann Heberlein i Expressen. Tack Geta för tipset!

Endast en mindre del av alla tvångsvårdsdagar motiveras av att patienten utgör en akut fara för sig själv eller andra, skriver Stefan Sjöström, professor i socialt arbete vid Uppsala universitet i Svenska Dagbladet.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2021-11-02 11:46
Tvångsvård (3 månader i snitt) är ofta gratis idag och varar 3 gånger längre än frivillig vård. Den stora skillnaden är att man inte själv kan åka hem när man vill. Men ibland upphör tvångsvården efter 2 dagar t.ex fallet Sanne med amfetaminpsykos, men mamman gillade inte att vården var så kort. Tillfrisknar man snabbt blir tvångsvården kort. För att få tvångsvård måste man vara en fara för sig själv eller andra samt ha en allvarlig psykisk störning.
Geta
#3 Geta 2021-11-02 09:33
Ann Heberlein ger sig in i debatten i Expressen. Har egen erfarenhet av tvångsvård.
https://www.expressen.se/debatt/att-tvangsvardas--kan-vara-en-lattnad/
Geta
#2 Geta 2021-10-30 13:35
Det går antagligen inte att läsa den här artikeln men andemeningen är klar. P C Jersild som är läkare borde veta bättre vad som gäller.

https://www.svd.se/vi-kan-inte-se-pa-nar-nagon-forsoker-ta-sitt-liv
Admin1
#1 Admin1 2021-10-29 15:19
Jag har räknat ut att har man schizofreni får man tvångsvård vart 25:e år. Ingen stor sak alltså. Debatter bör handla om dagliga problem. 60-70 % av de som får tvångsvård har missbruk. Missbrukare har svårt att få frivillig vård, då deras missbruk ger symptomen. Tvångsvården är en räddningsplanka för missbrukare. Men andra faktorer än missbruk spelar in man kan sakna sjukdomsinsikt och inte förstå att ens sjukdom kräver vård. Debattörer om psykiatrin är allmänt sett okunniga om vilka som vårdas inom psykiatrin och det gäller alla i princip. Det som kan göras är att ha en representant från RSMH eller en brukarspecialist i Länsrätten, som får yttra sig där.

Du har inte rätt att posta kommentarer