Lyssna till ett samtal med Kerstin Evelius om tvång inom psykiatrin och hur tvång kan undvikas.

Kerstin är ledamot i RSMH:s styrelse och till vardags är hon utredare i region Uppsala.

Lyssna till intervjun här.

Tvångsvård inom psykiatrin behöver utredas skriver Jimmie Trevett i RSMHBloggen.