Uppemot en av tio patienter som vårdas inom sluten rättspsykiatrisk vård blir kvar längre än nödvändigt pga brist på boende.

Därför vill nu Justitieombudsmannen att möjliga åtgärder och verkningsfulla ekonomiska incitament ses över.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer