Sandra Lillebøs starka och plågsamma bok om sin mamma uppskattas av recensenten.

”Jag tror inte att du är schizofren. Men du är nog ganska trött”, säger psykologen på psykakuten till den kvinna som fasar för att mormodern och modern lämnat sin schizofreni i arv till henne.

Sakernas tillstånd är en tät, kort roman där nästan varje enskild mening framträder med enkelhetens skärpa.

Skriven i korta fragment, en form författaren öppet brottas med eftersom den dumpar tolkningsansvaret på andra, blir den ett slags spegling av sjukdomen den skildrar: ”Att den schizofrena har en splittrad personlighet är ett missförstånd. Den schizofrena har ingen personlighet. Hon är sönderdelad, fragmenterad. Krossad, kastad i golvet.”

Läs mer hos VK.

I samarbete med RSMH Utbildning erbjuder vi tre föreläsningar om återhämtning för anhöriga, ur tre olika perspektiv.

 Vigdir Hedenberg – 23 november

Vigdir har själv en psykisk ohälsa med långvarig erfarenhet av både öppenvård och heldygnsvård. Hennes föreläsning handlar om hopp och förtvivlan, om att hela sig själv och låta sig helas av andra.

Stefan Holm Sorey – 24 november

Stefan jobbar som föreläsare och utbildare hos oss på RSMH och har egen praktik som KBT-terapeut. Han berättar om smärtan att kunna hjälpa andra, men inte sina barn och om att vara snäll med sig själv.

Beatrice Ikonen – 25 november

Beatrice är uppvuxen med en mamma som var alkoholist, ångest och depression. Hon berättar om sina strategier för att finna återhämtning i vardag på både kort och lång sikt.

Läs mer hos RSMH.

Studiecirkel för vuxna syskon till personer med schizofreni eller liknande psykoser.

Kostnad: Kostnadsfritt för IFS-medlemmar, övriga 900 kr.

IFS bjuder in till kafékväll för gamla och nya medlemmar.

Vi får tillfälle för samtal och diskussion om angelägna ämnen samt rådgivning individuellt eller i grupp, eller bara träffas.

Torsdag 28 oktober kl. 17.00-19.00

Läs mer hos Schizofreniförbundet.

Under hösten kommer det att finnas möjlighet att delta i en digital studiecirkel för anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa.

Fokus för cirkeln är det egna anhörigskapet och att själv må bra för att kunna ge ett så gott stöd som möjligt.

Läs mer hos RSMH.

Två forskare i England  har gjort en global online-undersökning för att samla information om föräldrar, vars barn har diagnostiserats med schizofreni, för att få en bättre förståelse för påverkan på deras egen psykiska hälsa.

Dessutom undersöker den hur Covid-19-pandemin har påverkat föräldrar med en vuxet barn med psykos.
 
Frågeformuläret är anonymt och all mottagen information förblir strikt konfidentiell.

Det tar totalt 10-15 minuter att besvara alla frågor.

Besvara enkäten här.

Tisdag 19 oktober 2021 kl. 18:00–19:30

Plats: Mallas sal, Stadsbiblioteket i Uppsala.

Åsa Konradsson-Geuken har funnit sitt kall i livet sedan hennes bror insjuknade i schizofreni.

Hon bedriver idag forskning vid Uppsala universitet inom fältet för schizofreni och har stor nytta av erfarenheterna med sin bror.

Föreläsningen kommer innehålla fakta om schizofreni, livskvalitet och behandling.

Åsa kommer också att berätta om hur det var att växa upp med schizofreni i familjen och hur detta har påverkat henne.

Föreläsningen sänds även digitalt via Vetenskap och Folkbildnings Youtube-kanal. Efter livesändningen kommer en inspelad version av föreläsningen, under en tid, att finnas tillgänglig via samma Youtube-kanal.

Läs mer hos Schizofreniförbundet.