Information till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

14/4 kl.17.00-19.00 via Zooom via Stockholms läns anhörigstöd, SNAP och Sensus.

Läs mer hos Schizofreniförbundet.

Eila Ulf i ett personligt samtal om att vara anhörig – och att samtidigt jobba med att möta anhöriga.

Hennes yrkesval, som psykiatrisköterska är präglat av att hennes bror insjuknade i schizofreni i 20-årsåldern varefter hon blev en viktig länk mellan brodern och vården då hon tog alla nödvändiga kontakter.

Erfarenheten som anhörig har varit värdefull i hennes arbete med bland annat anhörigutbildningar och grupper.

Det har även lett till ett långt engagemang inom brukarrörelsen, först lokalt inom IFS i Sörmland, för att 2014 väljas in i styrelsen för Schizofreniförbundet på nationell nivå.

Lyssna hos NSPH.

4 mars 18.00-20.00

Situationen vid sjukdom eller funktionsnedsättning kan påverka livet för så många fler än den som är direkt drabbad.

Det är plågsamt att se ett barn, en förälder, ett syskon, livspartner eller annan närstående person lida.

Situationen kan ha indirekt inverkan på allt från ekonomi till den egna psykiska hälsan och upplevs ofta som helt ohållbar.

Idag är det lag på att din kommun ska erbjuda anhörigstöd.

Trots det känner väldigt få till kommunernas anhörigstöd och det rika utbud av stödinsatser som erbjuds inom Stockholmsregionen.

Läs mer hos Snaph.se.

NSPH:s ståndpunktspapper - om stödet till anhöriga. Läs mer hos Schizofreniförbundet.

David Bowie hade en halvbror, som introducerade honom för viktig musik och litteratur.

Halvbrodern insjuknade i schizofreni och när han var inlagd lånade han pengar till cigaretter och sa att han skulle betala tillbaka när hans berömda bror David Bowie gav honom pengar.

Halvbrodern dog i självmord 1985.

Bowie var öppen med att schizofreni förekom i hans familj.

Läs mer hos MailOnline.

Eufami är en organisation i Europa för anhöriga till personer med psykisk sjukdom.

De har gjort en undersökning hur mycket hjälp anhöriga ger och hur de mår.

43 timmars anhörig insatser och livskvalitén sjönk med 40 %.

Läs resultaten från undersökningen här.

Lovisa Rydén

När jag ursprungligen skulle skriva detta inlägget för några veckor sedan planerade jag att skriva med en helt annan infallsvinkel.

Från mitt eget perspektiv men ändå med mer distans.

Men sedan dess är det mycket, eller snarare ännu mer, som har hänt och de senaste dagarna har påmint mig om allt som är viktigt.

Saker som bara kan uttryckas från hjärtat och utan någon form av emotionell distans.

Läs mer hos RSMH.