Midhagens koncept innebär att anhöriga och familj ska involveras i patientens vård från första dagen.

Även när patienten förbjuder personalen att tala om deras situation med de anhöriga, så är det ingenting som hindrar att vi sätter oss ner och lyssnar på vad den anhöriga har att säga.

Det innebär inte att vi bryter sekretessen utan vårdpersonalen ger information på allmän, generell nivå för att stötta den anhöriga som ofta också befinner sig i kris, säger Maria Mattsson.

Läs mer hos anhoriga.se.