Broschyren "Anhörig - Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa" vänder sig till anhöriga till någon som har en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, oavsett ålder och relation. 

Syftet är att bekräfta de viktiga insatser som anhöriga gör och lyfta fram deras egna behov.

Skriften har tillkommit för att driva på anhörigarbetet i kommuner och landsting.

Den är utgiven i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och kampanjen (H)järnkoll.

Broschyren finns som pdf-fil här.

Du har inte rätt att posta kommentarer